FUTUR en DISGOVER werken samen aan de verbinding binnen de waterschappen met: ‘FUTUR VERBINDT’

Opnieuw bundelen DisGover en FUTUR hun krachten. Zij werken samen aan een nieuw project waarbij de zoektocht naar verbinding -- tussen jong en oud -- centraal staat.

KENNISDELING, ENTHOUSIASME & EEN PASSIE VOOR WATER

FUTUR Verbindt is een project waarbij binnen overheidsinstanties onderzocht wordt wat er nodig is om werknemers met elkaar te verbinden. Het doel achter dit project is het zorgen voor een blijvende binding tussen jonge en ervaren medewerkers, om zo de organisatie nog toekomstbestendiger te maken! Kennisdeling en enthousiasme staan centraal binnen dit project. Voor de eerste editie zijn wij in zee gegaan met de Vereniging Werken voor Waterschappen (VWvW), waarbij de gemeenschappelijke noemer natuurlijk is: Een passie voor water!

SAMEN STAAN WE STERKER

De samenwerking tussen FUTUR en DisGover rust op hetzelfde principe als het beoogde doel van FUTUR Verbindt, namelijk: samen staan we sterker. Waar FUTUR beschikt over een groot netwerk aan jonge ambtenaren binnen de waterschappen, zijn de trainees vanuit DisGover gretig om mee te denken aan de ontwikkeling van innovatieve manieren om verbinding binnen de waterschappen te bewerkstelligen, en gaan zij zo kennisdeling faciliteren. Het einddoel van het project is het opzetten van een aantal succesvolle matches tussen waterschappers, en daarmee op de langere termijn een verbintenis tot stand te brengen die kennisdeling vergroot.

MEE DOEN?

Werk jij nou binnen de waterschappen, word jij enthousiast en lijkt het je leuk om mee te doen aan dit project? Stuur dan een mailtje naar FUTURverbindt@gmail.com en graag nemen wij dan contact op met jou voor een gesprek over hoe jij naar dit onderwerp kijkt en waar FUTUR Verbindt jouw Waterschap nog toekomstbestendig kan maken! 

DisGover

DisGover is een trainee organisatie en werkt met jonge hoogopgeleide mensen met een ambitie en passie voor een carrière binnen de overheid. Verspreid over gemeenten, semi-overheid organisaties, provincies en ministeries doen DisGoveraars kennis op over werken voor de overheid. Daarnaast worden zij op de vrijdagen tijdens action learning projecten opgeleid tot ambtenaar van de toekomst. Action learning is een leermethode waarin trainees in projectgroepen op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van opdrachtgevers uit overheidsland. Dit keer is zo, na de FUTURPROOF awards, opnieuw de samenwerking met FUTUR aangegaan in het project: FUTUR verbindt.


Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!