De jonge ambtenaar van het jaar 2024 is STREETWISE!

Dit jaar staat in teken van de streetwise ambtenaar. De Jonge Ambtenaar van het Jaar 2024 zal als echte streetwise ambtenaar de jonge ambtenaar vertegenwoordigen. Ken je iemand die streetwise is, nomineer degene voor 31 december 2023!

THEMA 2024

Dit jaar staat in teken van de streetwise ambtenaar. Streetwise is gerelateerd aan het concept street level bureaucraat. Wat betekent dat zij in de uitvoering staan, met burgers / de maatschappij in contact staan en kennis van de praktijk hebben die nodig is bij het maken van goed beleid. De Jonge Ambtenaar van het Jaar 2024 is een ambtenaar die in verbinding staat met inwoners en aansluit bij de praktijk. 

Sta jij voldoende in contact met de burger? De overheid is werkzaam voor inwoners van Nederland, echter dit staat in contrast met uitspraken als “de kloof tussen overheid en inwoner” en  “we moeten de burger centraal zetten”. De maatschappij is divers en veelzijdig in allerlei opzichten (gender, afkomst, opleiding, regio etc.). Het is van belang dat het ambtelijk apparaat zo divers mogelijk is om de samenleving te begrijpen. Door een divers apparaat kan de overheid inwoners betrokken houden, faciliteren, stimuleren en aansluiten bij de wereld van inwoners. 

Een streetwise ambtenaar is iemand met aandacht voor inwoners, die weet wat er leeft in de maatschappij en deze uitdagingen met beide handen aanpakt. Streetwise is dat je contact legt met inwoners en alert bent op hun behoefte. Je bent hier vindingrijk in, durft buiten de kaders te denken en bent geïnteresseerd in de verschillende perspectieven op thema's. Je houdt ervan om met de (spreekwoordelijke) poten in de klei te staan en hebt een blik van buiten naar binnen. FUTUR vindt streetwise, dé eigenschap van de ambtenaar van de toekomst en daarom is het gekozen als het thema voor de verkiezing van 2024!

Ken jij deze ambtenaar? Dan is dit één van de mensen die je moet nomineren voor de Jonge Ambtenaar van het Jaar Verkiezing 2024! Doe dat via onderstaand formulier: 

NOMINEER HIER JOUW JONGE AMBTENAAR VAN HET JAAR!

De verkiezing zal worden gehouden op 11 april 2024. 

Hanane el Hadouchi 2023 Winnaar van de publieksprijs

Ieder jaar organiseert FUTUR, het netwerk van jonge ambtenaren in Nederland, de verkiezing van de Jonge Ambtenaar van het Jaar. Dit doet FUTUR om de kwaliteit en toegevoegde waarde van jonge ambtenaren in de overheid onder de aandacht te brengen, andere collega’s te inspireren hun rol te nemen in de veranderende overheid én om het imago van het werken bij de overheid te verbeteren.

Stichting FUTUR

FUTUR is hét landelijke netwerk van én voor jonge ambtenaren die werkzaam zijn bij overheidsorganisaties in Nederland. FUTUR streeft naar een publieke sector die zich blijft uitdagen en vernieuwen door de stem van de jonge ambtenaar te laten horen.

FUTUR wil voor de jonge ambtenaar een platform zijn, voor Jonge Ambtenaren Netwerken een sparringpartner en voor overheden een verbindende gesprekspartner. FUTUR brengt jonge ambtenaren met elkaar in contact voor netwerkvorming, uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën. FUTUR weet wat er onder jonge ambtenaren leeft. Door slimme partnerships en een voortrekkersrol te nemen vertolkt FUTUR de stem van jonge ambtenaren richting werkgevers en partners binnen en buiten de overheid en vertelt over de grote waarde van jonge mensen in de publieke sector.

FUTURPROOF

Lees verder

Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!