Kaj van Brummelen is de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021!

Tijdens FUTURLIVE! is Kaj van Brummelen, werkzaam als teammanager binnen de afdeling kwijtschelding bij de gemeente Amsterdam uitgeroepen tot winnaar van de eervolle titel trotse Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021!

Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021

Kaj liet volgens de vakjury zien dat hij leiding geeft met veel trots en passie. Hij heeft aandacht voor de talentontwikkeling van zijn medewerkers en maakt duidelijk impact binnen en buiten zijn organisatie. Drie finalisten streden om de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar: Yannick God van de gemeente Utrecht, Jelly Frankes van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en Kaj van Brummelen van de gemeente Amsterdam. 

De verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door FUTUR, het jonge ambtenaren netwerk van Nederland. Dit jaar natuurlijk helemaal coronaproof tijdens een live show. Na een uitgebreide selectieprocedure beantwoordden de finalisten tijdens de live show onder andere vragen uit het publiek. Het thema van de verkiezing van dit jaar was Trots. Alle kandidaten lieten dit jaar dan ook zien waarom je je met recht trots mag voelen op het ambtenarenvak. De winnaar krijgt een opleidingscheque ter waarde van € 5.000,- beschikbaar gesteld door de Bestuursacademie Nederland

Jelly Frankes Winnaar van de publieksprijs

De publiekprijs is uitgereikt aan Jelly Frankes. Zij is werkzaam binnen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Zij heeft hiermee een Masterclass personal branding, gewonnen voor 10 personen, beschikbaar gesteld door Driessen.

Ze heeft de afgelopen tijd het publiek overtuigd dat ze een echte ambassadeur is voor de publieke sector.

Ieder jaar organiseert FUTUR, het netwerk van jonge ambtenaren in Nederland, de verkiezing van de Jonge Ambtenaar van het Jaar. Dit doet FUTUR om de kwaliteit en toegevoegde waarde van jonge ambtenaren in de overheid onder de aandacht te brengen, andere collega’s te inspireren hun rol te nemen in de veranderende overheid én om het imago van het werken bij de overheid te verbeteren.

Stichting FUTUR

FUTUR is hét landelijke netwerk van én voor jonge ambtenaren die werkzaam zijn bij overheidsorganisaties in Nederland. FUTUR streeft naar een publieke sector die zich blijft uitdagen en vernieuwen door de stem van de jonge ambtenaar te laten horen.

FUTUR wil voor de jonge ambtenaar een platform zijn, voor Jonge Ambtenaren Netwerken een sparringpartner en voor overheden een verbindende gesprekspartner. FUTUR brengt jonge ambtenaren met elkaar in contact voor netwerkvorming, uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën. FUTUR weet wat er onder jonge ambtenaren leeft. Door slimme partnerships en een voortrekkersrol te nemen vertolkt FUTUR de stem van jonge ambtenaren richting werkgevers en partners binnen en buiten de overheid en vertelt over de grote waarde van jonge mensen in de publieke sector.

FUTURPROOF

De FUTURPROOF award wordt ieder jaar uitgereikt aan de overheidsorganisatie die voorop loopt met verjongen en toekomstgericht is. Omdat een trotse organisatie hier aan bijdraagt, ging FUTUR voor de FUTURPROOF-award 2021 samen met partner Driessen op zoek naar een trotse organisatie die het trots zijn toejuicht en aanjaagt onder haar medewerkers én daarbuiten. Bij trots valt in de eerste plaats te denken aan werkgeluk, een belangrijke pijler die het werk van een ambtenaar naar een hoger niveau brengen.

Lees verder

Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!